Kunst & Cultuur Adviesraad Schagen

Huisstijl en ontwerp / uitwerking van website op basis van WordPress voor de Kunst & Cultuur Adviesraad Gemeente Schagen.
De Kunst & Cultuur Advies Raad Gemeente Schagen adviseert aan het College ten aanzien van alle zaken op dit gebied. Tevens heeft de Raad op zich genomen om de contacten tussen de organisaties te bevorderen en wil zij de samenwerking  tussen de organisaties verstevigen. Door bundeling van krachten streeft de Raad naar een bloeiend en bruisend cultureel leven.
Bezoek website